Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

RUSU M F HOREA PFA se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date, conform Regulamentului general privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR) și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Conform acestora, RUSU M F HOREA PFA are obligația și își asuma sarcina de a prelucra datele cu caracter personal colectate în scopuri determinate, explicite, legitime și într-un mod legal, echitabil și transparent față de persoanele pe care acestea le vizează.

Vom prezenta câteva definiții care vor clarifica din punct de vedere legal diferiți termeni

”Date cu caracter personal”  = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare”  = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal;

”Operator” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

”Persoană împuternicită de operator” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

”Consimțământ al persoanei vizate” = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

”Parte terță” = o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

În acceptiunea actelor normative menționate, RUSU M F HOREA PFA are calitate de operator de date cu caracter personal.

Accesarea și vizitarea site-ului anticariathasek.com se supun termeniilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate puse la dispoziția utilizatorilor în cadrul sectiunilor “Termeni si conditii”, respectiv “Prelucrarea datelor cu caracter personal” ale acestuia. Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că utilizarea acestui site constituie acceptul dumneavoastră tacit cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți.

RUSU M F HOREA PFA își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, inclusiv a secțiunilor “Termeni si conditii” și “Prelucrarea datelor cu caracter personal”. Aceste modificări nu vor funcționa retroactiv, în momentul în care o comandă a fost realizată, acea va respecta termenii și condițiile din acea dată, indiferent dacă între comandă și prelucrarea acesteia au fost realizate eventuale modificări.

 

Acces la datele personale:

Ne rezervăm dreptul de a stoca urmatoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresa, email, număr de telefon, numărul de carți comandate și titlurile acestora. Acestea sunt folosite în vederea prelucrării și realizării comenzii. Aceste date vor ramane în baza noastră de date pe întreaga durată necesară îndeplinirii obligației noastre de onorare a comenzilor efectuate pe site, precum și realizării de statistici în scopuri comerciale.

Abonarea la newsletter implică memorarea adresei de e-mail în vederea contactării clientului pentru promoții sau pentru anunțarea acestuia în cazul în care un titlu dorit se află în acel moment în stoc.

RUSU M F HOREA PFA va prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci cand este vorba de:

  • Executarea sau incheierea contractului intre parti. În acest caz se vor prelucra elemenente cum ar fi: nume, prenume sau denumire societate/instituție, serie si numar C.I., C.N.P. sau C.U.I./număr de înregistrare în Registrul Comerțului, adresa/sediu, adresa de e-mail, număr de telefon, user si parola create în sistemul online, banca si contul. Având în vedere interesul nostru în menținerea securității, marketingul direct și desfășurarea și îmbunătățirea serviciilor noastre, aceste date vor fi strict securizate, clienților nostri revenindu-le dreptul de a refuza conferirea/solicita ștergerea/solicita rectificarea datelor cu caracter personal mentionate anterior;
  • Acordarea consimțământului dumneavoastră, direct sau autorizat de tutorele dumneavoastră, în momentele în care acesta vă este solicitat. Consimțământul poate fi retras în orice moment;
  • Conformarea cu o cerință sau o procedură legală imperativă;
  • Exercitarea de catre dvs. a dreptului de a restrictiona utilizarea datelor cu caracter personal furnizate, care controlează obiectul serviciilor ce vor fi prestate sau produsele ce vor fi comandate și/sau livrate.

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi solicitate doar in anumite situatii, cum ar fi:

În momentul efectuării unei comenzi/precomenzi, încheierii unui contract, facturării, în momentul efectuării unui retur pentru un anumit produs, atunci când achiziționati unul dintre produsele sau serviciile noastre, etc. 

Nu vă vom cere niciodată sa ne comunicați informatiile dvs. sigure, personale sau privind contul dvs., printr-un mijloc de comunicare nesolicitat.  De aceea este important să cunoasteți că păstrarea în siguranta a acestor informatii, precum și necomunicarea acestora către alte persoane constituie sarcini care revin clienților și utilizatorilor.

 

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal:

  dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;

  dreptul ca aceste date să fie transmise de RUSU M F HOREA PFA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

  dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, datele care o vizează pot fi prelucrate în temeiul interesului legitim al RUSU M F HOREA PFA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care RUSU M F HOREA PFA poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

  Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. 

Tipul de date colectate

Precum este specificat anterior, sunt colectate datele necesare înregistrării pe site și pentru facturare (nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de facturare și adresa de livrare), date de trafic, cookie-uri (stocate automat) necesare pentru colectarea adresei IP a computerului prin intermediul căruia accesați site-ul nostru, a tipului de browser folosit și paginile vizualizate, a referințelor și apoi pentru procesarea informațiilor în forma agregată, precum și pentru autentificare și retinerea coșului de cumpărături.

Utilizatorii au dreptul de a refuza sau șterge cookie-urile, însă acest fapt este de natură să afecteze usurința navigării pe site și reținerea produselor adăugate în coșul de cumpărături.